top of page
YI GALLERY INVITE Mar + Paul copy.jpg

Every Place Is Also Another

Two person show at Yi Gallery 
with Mar Ramón Soriano

Industry City, NY
June 17 - July 22, 2023

Every place is also another
Laura Camino


Todos os lugares son tamén outro
por iso sostés a miña man de arxila limpa neste soto
(escuro)
e os nosos corpos espidos de fronteiras inabarcables
(amantes)
cinguen xuntos un desexo de fuxida cara adiante 
(superviventes)
como unha flor de liño branco que medra vizosa en territorio ignoto
(fértil) 
porque detrás de nós…que é o que queda?
Acaso
unha esperanza. 

*

Every place is also another 
that's why you hold my clean clay hand in this basement
(dark)
and our naked bodies of unfathomable borders
(lovers)
embrace together a desire to flee onwards
(survivors)
like a white linen flower growing vigorous in unknown territory
(fertile)
because behind us...what's left?
Perhaps
a hope.


(Written on the occasion of a two-person exhibition by Mar Ramón Soriano and Paul Mok at Yi Gallery in July, 2023. )

DSC_7833.jpg
DSC_7832.jpg
IMG_1186.JPG
IMG_1133.JPG
DSC_7846-2.jpg
DSC_7863.jpg
DSC_0418.JPG
bottom of page